Kapela svetog Trojstva, Dvoranci

Drvena kapela svetog Trojstva sagrađena je u drugoj polovici 18. st., a obnovljena u 19. st. Građena je od tesanih i piljenih drvenih planjki na tradicionalni seoski način specifičan za drvene hiže u ovom kraju. Zvonik se ne nalazi odmah na pročelju crkve, već je malo uvučen od pročelja i podiže se iz krova.

Iz vremena gradnje potječu sačuvani oltari te djelomično sačuvane rezbarije na pročelju. Obilježja oltarnih kipova i rezbarija ukazuju da su izrađeni u nekoj od pučkih turopoljskih drvorezbarskih radionica.

 

Molitva Presvetom Trojstvu za obitelj

Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen!