Legenda o postanku Pisarovine

O postanku imena Pisarovina postoji zanimljiva legenda koja se prenosi među lokalnim stanovništvom. Prema toj predaji područje Pisarovine  bilo je grofovsko imanje na kojem je živjela grofica po imenu Sara. U području oko imanja bilo je dosta vinograda. Obzirom da je grofica Sara voljela popiti, vjeruje se da su joj njezine sluge nudile vino riječima “Pij Saro vina!”.

Tako je Pisarovina dobila ime, iako to povijesno nikada nije utvrđeno. Ono što se sa sigurnošću zna, je činjenica da su pisarovački ribnjaci nastali davne 1918. godine na močvarnom tlu između Pisarovine i Donje Kupčine. Vlasnica tih ribnjaka je bila grofica iz Italije. Ostaci njezina imanja nalaze se uz cestu u blizini ribnjaka, ali su danas u jako lošem stanju i nisu otvoreni za posjete.