Legenda o izgradnji župne crkve u Donjoj Kupčini

Za današnju župnu crkvu sv.Marije Magdalene u Donjoj Kupčini veže se  jedna usmena predaja o njezinoj izgradnji. U vrijeme kada se krenulo s gradnjom današnje župne crkve sv. Marije Magdalene, područjem Donje Kupčine i obližnjeg Steničnjaka vladala je grofovska obitelj Drašković. Počeci gradnje župne crkve sežu u vrijeme kada je spomenutim područjem upravljala grofica žena J. Draškovića, grofica Marija Magdalena.

Župna crkva sv.Marije Magdalene je u potpunosti izgrađena od kamena. Pretpostavlja se da je kamen za gradnju crkve doprimljen već obrađen kamen iz Steničnjaka. Zimi, kada bi se rijeka Kupa zaledila, znali su kamen zaprežnim kolima prevoziti i preko rijeke. Prema jednoj legendi graditelje je četo znao pratiti jedan crni pas. Lokalna predaja kaže da kada su zadnja natovarena kola prolazila preko rijeke Kupe, led je počeo pucati i taj crni pas se utopio. To su graditelji protumačili kao znak da je dovoljno kamenja za gradnju crkve, što se pokazalo točnim.

Još jedna zanimljiva usmena predaja se veže uz samo mjesto izgradnje župne crkve. Tadašnje stanovništvo je odlučilo da se župna crkva treba izgraditi u centru sela, što bi po tadašnjim pravilima trebalo biti na mjestu današnjeg Konječićkog Sela. Kada su majstori dovozili kamenje za gradnju crkve, već nakon prvog dana dogodilo se čudo. 

Kamenje koje je dopremljeno na definirano mjesto je preko noći nestalo i pojavilo se na mjestu gdje je današnja župna crkva u Donjoj Kupčini. Slijedeći dan graditelji su i dalje dovozili kamenje u današnje Konječićko Selo, ali svake noći to bi kamenje tajanstveno nestalo i pojavilo u Donjoj Kupčini. Tadašnje stanovništvo to je protumačilo kao Božju volju da se crkva izgradi gdje ima više kamenja i tako je kao mjesto gradnje župne crkve sv. Marije Magdalene ostala Donja Kupčina na istom mjestu gdje se crkva i danas nalazi.  

Lokacija