Legenda o izgradnji župne crkve u Donjoj Kupčini

U vrijeme kada se krenulo s gradnjom župne crkve sv. Marije Magdalene u Donjoj Kupčini područjem Donje Kupčine i obližnjeg Steničnjaka vladala je grofovska obitelj Drašković, točnije grofica Marija Magdalena Drašković.

Za današnju se crkvu veže  jedna usmena predaja o njezinoj izgradnji. Naime, crkva sv. Marije Magdalene  u potpunosti je izgrađena od kamena. Pretpostavlja se da je za njenu gradnju dopreman već obrađen kamen iz Steničnjaka. Zimi, kada bi se rijeka Kupa zaledila, znali su kamen zaprežnim kolima prevoziti i preko rijeke. Prema toj predaji graditelje je često znao pratiti jedan crni pas. Priča se, kad su zadnja natovarena kola prelazila preko rijeke Kupe, led je počeo pucati i pas se utopio. To su graditelji protumačili kao znak da je dovoljno kamenja za gradnju crkve, što se pokazalo točnim.

Još jedna zanimljiva legenda veže se uz samo mjesto izgradnje župne crkve. Tadašnje stanovništvo je odlučilo da se župna crkva treba izgraditi u centru sela, što bi po tadašnjim pravilima trebalo biti na mjestu današnjeg Konječićkog Sela. Kada su majstori dovozili kamenje za gradnju crkve, već nakon prvog dana dogodilo se čudo. 

Kamenje koje je dopremljeno na definirano mjesto je preko noći nestalo i pojavilo se na mjestu gdje je današnja župna crkva u Donjoj Kupčini. Slijedeći dan graditelji su i dalje dovozili kamenje u današnje Konječićko Selo, ali svake noći to bi kamenje tajanstveno nestajalo i pojavilo bi se u Donjoj Kupčini. Tadašnje stanovništvo to je protumačilo kao Božju volju i tako je kao mjesto gradnje župne crkve sv. Marije Magdalene određena Donja Kupčina.  

Lokacija