Kako se nekad živjelo

Život sela početkom 20.st. - Prema knjizi „Da bu rodno leto“

U Zagrebačkoj županiji, jugozapadno od Zagreba u općini Pisarovina nalazi se selo Donja Kupčina. To je veće seosko naselje čiji su identitet i povijesno narodno blago očuvani u Zavičajnom muzeju sela. Izdanje Zavičajnog muzeja je i knjiga “Da bu rodno leto” – kalendar kupčinskih godišnjih običaja, narodne mudrosti i vjerovanja, koji predstavlja uvod u prošlost narodne kulture jednog sela u Pokuplju. Sabrane priče, vjerovanja, običaji i izreke mještana pripovjedača uokvirene u jednu priču dio su njihova djetinjstva i mladosti, a istovremeno opisuju i život sela u prvoj polovici 20. stoljeća koji se uvelike razlikuje od današnjeg. Ovaj kalendar je stoga, po mnogočemu drugačiji od kalendara čiji su dani označeni samo brojevima.

Zabilježena sjećanja na zaboravljene oblike društvenog života govore o svijetu koji se temeljio na drugačijim vrijednostima i međusobnim odnosima. Pojašnjavaju nam bezbroj životnih situacija o načinu života i privređivanja u skladu s prirodnim zakonitostima. Zabilježeni su i mnogi podaci iz usmene predaje o narodnoj mudrosti u obliku izreka koje su nastale u selu kao lako pamtljive i zvučne rečenice u mjesnom govoru. Njima se prenosilo narodno iskustvo i životne mudrosti s generacije na generaciju.

Oni mudriji i darovitiji oblikovali su tadašnja ljudska duhovna i druga iskustva, sažeta i izrečena u slikama i prispodobama iz svakodnevnog života mještana. Ovdje su dakle, zabilježeni autentični dokazi o bogatoj kulturi ljudi koji su kroz stoljeća živjeli u selu Donja Kupčina.